Her kan du læse spillereglerne for idébrugerne i Idébutikken.

 

Til dig, som har besluttet dig for at blive Idébruger:

Som bekendt er nogle af de bærende idéer med butikken netværksdannelse og vidensdeling. Bl.a. derfor er det vigtigt, at I er synlige for andre, og at vi inddrager Idébutikken hjemmeside (www.idebutikken.net) i synliggørelsen.

Et af de første skridt er at I præsenterer jer selv på siden.

Derfor vil jeg gerne have jer til at lave en præsentation, hvori følgende punkter så vidt muligt indgår:

Navn

E-mail/tlf.

Uddannelse/faglig viden (gerne link til CV)

Erhvervserfaring eller anden erfaring (gerne link til CV)

Hvad kan du byde ind med i forhold til andre?

Hvilket felt/projekt arbejder du selv på i Idébutikken? Hvad er målet?

Hvad ønsker du fra andre vedr. viden/erfaring/sparring/samarbejde?

+ eventuelt andet

Punkterne her er ikke et skema der skal udfyldes. I må meget gerne skrive på fri hånd, men brug punkterne som en huskeseddel over, hvad der skal med.

Fremsend det snarest muligt i elektronisk form til Palle Vinther hos FO-Aarhus på pav@fo-aarhus.dk, så sørger jeg for at lægge det ind på siden

Medsend også et foto der svarer nogenlunde til pas-fotostørrelsen: 2 x 3cm, 72 pixel.