Artikler- medlemsblad Nicolai

I 2010-2011 fungerede butikken som Idébutik med debatarrangementer

Idébutikker bryder med den gængse institutionstænkning og skaber rammer om medborgerskab.
Inspirationen til Idébutikken er henten i bydelen Tower Hamlet i London. Her forener en Idea Store folkeoplysning og biblioteker på en måde, som virker tillokkende på borgere i alle aldre og fra alle kulturer.

En idébutik understøtter en demokratisk adgang til viden, oplevelse og livslang læring, og den bidrager til et generelt dannelses- og uddannelsesløft for byens borgere. Idébutikken fungerer samtidigt som et sikkert, uformelt mødested.

En idébutik er et åbent center for dannelse, uddannelse, meningsdannelse. Et sted, som rummer mulighed for uformelt samvær, for kulturelle oplevelser, for fritidsundervisning, for informationssøgning og borgerservice. Fuktioner som mennesker har brug for, lyst til at bruge, brænder for eller ikke anede, de kan have udbytte af. Med andre ord en blanding af bibliotek, café, højskole, multimedieværksted og andet som det omgivende samfund definerer.

Det er en bred kreds af interessenter, som skal være med til at udvikle visionen om Idébutikken.
Indholdet kan være:
- et mødested, frie lokaler, café
- et formidlingssted, præsentation, borgerservice, digitalt og fysisk
- et dannelsesrum, lektieværksted, studie/fordybelse, medier og materialer
- værksteder/workshops og salg af produkter
- en fællesskabsagent, brobygger, igangsætter/katalysator
- formidling af indbyrdes hjælp mellem borgere, f.eks. indkøb, børnepasning, teknisk udstyr i hjemmet, havearbejde....
- netværksdannelser, f.eks. finde personer at læse litteratur sammen med, gå i teater eller biffen med, rejse med, trave med osv.
- fremme samarbejde mellem frivillige/ulønnede og fastansatte
- tilbud på tværs af generationerne

Idébutikken i FO-byen, Frederiksgade 78A, 8000 Aarhus C kunne lånes gratis til debatskabende arrangementer (events, udstillinger, foredrag, cafédebat, debatteater osv.) 

Artikel i FO-Aarhus' blad Nicolai nr. 2, 2009

- af Peter Schultz

Idébutikken er den daværende kursusbutik i Guldsmedgade, der gennemgår en forandring med flytningen. Vigtigt er det dog lige at slå helt fast, det kan godt være at der vil være en del nyt, men der vil også være alt det gamle, og det gælder generelt i forbindelse med flytningen, der kommer en masse nyt, mens alt er ved det gamle.

Fornyelserne rører ikke ved vore kerneydelser i forbindelse med aftenskolen, udtaler Jette Bach, kursuschef for aftenskolen. Idébutikken bliver et sted, som kommer til at emme af liv og bevægelse. Det er et sted som får en lang række funktioner, det bliver en konstant forandrende størrelse, så du som bruger og besøgende, vil kunne have en oplevelse af at komme ind et nyt sted, bare med ugers mellemrum.

Idébutikken er ikke bare én butik. Det er mange butikker i en. Det bliver et sted hvor spændende lejere kan leje sig ind i en periode og prøve en idé af. Det bliver et sted, hvor igangsættere kan prøve at have ting stående til salg, eller som udstilling. En del af butikken kan siges at blive et eksperimentarium.

Torben Dreier ser butikken som et sted hvor der kan være afprøvning af arbejdende værksteder. Det kunne f.eks. være en glaspuster, der vil prøve at synliggøre sig. Eller det kunne f.eks. være et sted, der var Festugens vindue i byen. For Jette Bach, er der mange interessante muligheder. Jeg ser det i høj grad som et sted, hvor folk finder hinanden. Et formidlingssted, hvor der i visse tilfælde kun skabes kontakt mellem 2 mennesker, som så selv finder ud af resten.

Et eksempel kunne være en der er ved at lære et sprog, og som søger en indfødt, der kan sproget, og som skal lære dansk. De får muligheden for at lave en byttehandel. Jeg ser det også som et sted, hvor folk har mulighed for at komme og efterlyse et eller andet. Man kunne forestille sig en elektronisk opslagstavle, hvor der sættes opslag op. Det kan være én, som søger andre der er interesseret i origami, og gerne vil skabe en gruppe. Det vil meget være at skabe kontakter og netværk mellem mennesker.

Som en del af butikken, forestiller jeg mig også en sprogcafé, hvor der kan finde sprogudveksling sted, og hvor der er et hjørne hvor man kan sidde og skrive en seddel (på papir eller elektronisk) på dette eller hint der søges. Det bliver et sted hvor man kan komme ind og få minikurser. Hver onsdag i tidsrummet 11-16 holder "Bliv dus med din computer" tlf. eller internet åben. Få f.eks. hjælp til at komme ind på kommunale hjemmesider m.m. Det kunne være at få hjælp med sin mobil eller andre ting.

Og Jette fortsætter sin strøm af idéer til idébutikken. Den kunne have en informationsfunktion. Det kunne være offentlige projekter, nye ting der skal gøres opmærksom på, kommunale eller andet, der kunne være materiale og andet i forbindelse med en kampagne.

Der vil også være en mere almindelig butiksdel, salg af diverse varer. Og endelig så er det en idébutik. Så det er et sted hvor du kan komme ind og få vendt dine ideer, eller give os nogle idéer. Det er et inspirationssted, både for dem i butikken og for dem som besøger butikken.

To ting er dog lige vigtig at få med, og det er, at kursusbutikken stadig er kursusbutikken, og endelig er det essentielt, at alt hele tiden foregår med fastholdelse af de værdier vi har som bl.a. grøn organisation, slutter Jette Bach. Og her er hun meget enig med Torben Dreier, for hvem det handler om ideer og visioner, og hvor det grundlæggende element er folkeoplysning og ikke det kommercielle. Idébutikken, er et sted, som det bliver nødvendigt at besøge med jævne mellemrum. Der vil være inspiration og oplevelser, som trækker ind i FO-byen og rækker ud i verden. Det er stedet, som skaber win-win relationer mennesker imellem.

 

I samarbejde med FO-Aarhus