Uge 49: 5.-11. dec. 2011

Når GtU stiller op med sin blandede u-landhandel har det flere formål:

- At skaffe indtægter til producenterne af varerne.
- At vise, hvorledes mennesker i u-lande kan være handlekraftige og skabende.
- At oplyse om levevilkårene for varernes producenter og gøre opmærksom på, at indkøb af varerne er et lille, men reelt bidrag til forbedring af producenternes vilkår og skabelse af mere global retfærdighed.

Den blandede u-landhandel kan aldrig træde i stedet for det politiske arbejde, hvor man forsøger at påvirke de verdensøkonomiske beslutningsprocesser til gavn for de fattige, men den blandede u-landhandel må tværtimod meget gerne ses som en del af dette politiske arbejde.

Så når Genvej til Udvikling (GtU) udstiller sine varer fra Vestafrika, sender det et signal om afrikaneres kreativitet og handlekraft, et signal som står i modsætning til et generelt mediebillede af afrikaneren som apatisk. Uanset de mange initiativer, der har været taget af en lang udviklingsorganisationer m.fl. gennem snart mange år, er det stadig således, at indsamlinger til Afrika indbringer flest penge, når afrikaneren fremstilles som passiv og modtagende og europæeren som den, der leverer løsningerne.

Ikke mindst bomuldsvarerne fra den burkinske organisation, Pag la Yiri, giver anledning til oplysninger om væsentlige aspekter af verdensøkonomien. Uanset høj kvalitet af den burkinske bomuld indbringer den kun beskedne indtægter til landet, hvilket hænger sammen med de meget voldsomme subsidier, som rige lande giver deres bomuldsbønder, og som får verdensmarkedsprisen til at ligge langt under produktionsomkostningerne. F. eks. giver staten i USA sine ca. 30.000 bomuldsavlere et årligt beløb svarende til 1 million danske kroner

Pag la Yiri har 11.000 medlemmer, heraf 10.000 kvinder og er dermed den organisation i Emmaus International (som også er GtU's modernetværk og som har 317 medlemsorganisationer) med det største antal medlemmer. I forbindelse med Pag la Yiri kan der således blive anledning til at drøfte kvinders vilkår i Vestafrika og foreningsliv i verdensdelen - en af fordommene om Afrika er, at civilsamfundet generelt er svagt; men det behøver ikke være tilfældet. Der kan også blive anledning - ud fra fornemmelse af, hvad den enkelte interesserede måtte ønske at få uddybet - til at drøfte samarbejde og omgangsformer mellem organisationer i Syd og Nord, med udgangspunkt i det ret usædvanlige, at Emmaus International har en høj repræsentation fra Syd (tæt på eller mere end 50/50) i de ledende og rådgivende organer.

Den anden vigtigste samarbejdspartner - og hovedleverandør til den blandede u-landhandel - er Kooperativet i Amataltal i Niger, som i øjeblikket gennemlever en proces hen imod større forsoning mellem folkeslagene og mere demokrati, på trods af, at landet hærges af Al Qa'eda-islamister, som tager europæiske gidsler, og på trods af, at langvarige tørker afbrudt af ekstreme regnbyger også medvirker til alvorlige trusler mod levevilkårene. Her lægges op til at drøfte klimaforandringer, deres årsager og konsekvenser.

Enkelte varer kommer fra andre end de to hovedleverandører, således små køretøjer fremstillet af blik, ståltråd og bildæk fra 7-17-årige drenge i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. Uanset hvilken konkret vare, der måtte blive taget udgangspunkt i, vil der være historier at fortælle og problemer at bringe frem, hver gang Genvej til Udvikling præsenterer sine blandede u-landhandel.    

Åbningstider: Man.-tors. 13-18.00, fre. 13-20.00, lør. 10-16.00.

Læs mere på GTUs egen hjemmeside

Se også GTUs vareoversigt