1. konkurrence: En hængende have

Vi søger idéer til udformningen af en hængende have placeret, hvor den gule baggårdsmur er på tegningen ovenfor.
Den hængende have skal forbinde de to baggårde til Vester Alle 8 og Frederiksgade 78. Dvs. der skal være adgang mellem de to gårde via en trappe.
Forbilledet er den hængende have i baggården til Guldsmedgade 25 i Århus, der blev indviet i 2001.
Muren, der skiller de to baggårde samt garagen i Frederiksgade 78 rives ned og i stedet etableres en have, der forlænger baggården i Frederiksgade 78 og rager ud over den række p-pladser i Vester Alle 8, der er tættest på muren. Der skal stadig være plads til at store lastbiler (flyttebiler, skraldebiler m.v.) kan komme ind og vende i begge baggårde.
En del af baggården i Vester Alle 8 er solgt fra. Dette skal der tages hensyn til i forslaget og nærmere oplysninger herom gives på mødet den 5. nov. kl. 15.00.
Forslaget skal indeholde bud på belysning og beplantning i haven.
Der kan indgå følgende i haven:
- et havehus/pavillon
- etablerede "legepladser" som f.eks. petanque-bane, kæmpe skakspil/kryds-og-bolle-spil
- gangbro til niveau 1 i Vester Alle 8, indgang A (husk plads til de store biler)
- sansehave
- skulpturer
- solenergidrevet springvand
- kompoststation
- kunstport mellem de to gårde
- elementer fra den nordiske mytologi
Formelle krav
Der skrives en tekst, der forklarer forslaget og forbinder øvrige bilag/modeller.
Arealredegørelse/tegninger/planer udfyldes i målestol 1:100. Dog kan modeller også udarbejdes i målestol 1:50.
Så meget af forslaget som muligt samles i form af et A4- eller A3-hæfte og en CD/DVD med tilsvarende materiale.
Der må kun indleveres 1 forslag pr. deltager i konkurrencen.
Der bliver i nærmeste fremtid bygget på den nordlige del af baggården i Vester Alle 8, dvs. op mod muren til venstre på dette billede. Dette skal der tages højde for i det færdige haveprojekt.

Regler for konkurrencen
Alle er velkomne til at komme og kigge på arealerne, måle op og tage billeder eller hvad man nu har behov for at kunne lave et forslag (henvendelse sker til Inge Madsen på tlf. 87 46 45 30).
Den 5. nov. kl. 15.00 vil der ved skoleleder Torben Dreier være en uddybning af konkurrencen indhold og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Mødested er FO-Aarhus, Frederiksgade 78 C.
Forslagene skal sendes til FO-Aarhus, att. Torben Dreier, Frederiksgade 78C, 8000 Århus C og de skal være os inden den 1. april 2010. Vi beder kun om skitser/tegninger/modeller inkl. et prisoverslag (max. 2 mill. kr.) og altså ikke færdigt materiale.
Et lille udvalg med Peter Thyssen i spidsen vil i løbet af april og maj 2010 kigge på forslagene og udvælge det eller de mest spændende af dem.
Ved bedømmelsen lægges der vægt på forslagets brugbarhed, æstetik, holdbarhed, slidstyrke og overholdelse af offentlige bygningsreglementer.
Der er en præmiesum på 50.000 kr. til det mest spændende forslag eller til deling mellem flere forslag, hvis udvalget vælger flere vindere.
Præmien/præmierne vil blive overrakt af Peter Thyssen i løbet af juni 2010.
FO-byens bestyrelse ("Fonden Ryesgade7") vil efterfølgende beslutte om vinderidéen/idéerne skal realiseres.


2. konkurrence: Kunstnerisk udsmykning

Vi søger idéer til udsmykning af FO-Aarhus' administrationslokaler i bygningen, der er markeret med et 3-tal ovenfor på tegningen og hvis indgang er markeret med en blå pil.
Der er helt konkret 3 opgaver, vi gerne vil have idéer til, men man er meget velkommen til at komme med skitse til en helhedsløsning i alle adm.lokalerne.

Opgave 1: udsmykning af glaspartier
FO-Aarhus' administration er flyttet ind i kontorlokaler med mange glasvægge og døre. Disse kan være svære for f.eks. sindslidende og personer med downs syndrom at få øje på og dermed undgå at støde ind i.
Derfor ønskes forslag til udsmykning af disse glaspartier i en frise med en højde af ca. 0,75 -1 meter placeret i øjenhøjde.
Udsmykningen skal kunne give mening fra begge sider, hvor der er klart glas.
Udsmykningen skal være transparent eller med så mange "huller" i billedet, at det ikke tager for meget lys fra lokalerne.
Friserne skal leveres i en færdig fil, som en trykker kan bruge til udskrift af folie til at klæbe på vinduerne. (Forslagsstiller må gerne også komme med forslag til trykkeri).
Desuden skal filen leveres i en billedfil, som kan bruges på PC, da FO-Aarhus forbeholder sig ret til også at bruge udsmykningerne i trykte medier f.eks. i forbindelse med markedsføring.
Man er velkommen til at lave en helhedsudsmykning over et tema, der dækker hele huset, eller det kan være forskellige temaer rum for rum. Her har FO-Aarhus selv nogle ideer, som kan følges: Håndbold, lokalhistorie (hvad har lokalerne været brugt til tidl.), De 7 kompetencer, æbler, FO-Aarhus' værdier, f.eks. begreberne Indblik og Udsyn .....
Udsmykningen kunne også udgøres af forskellige digte inkl. illustrationer.
Der vil evt. senere også blive tale om udsmykning af glasvægge i Café Nicolai i Vester Alle 8.

Opgave 2: Udsmykning af bue på endevæg i storrumskontor
I storrumskontoret i administrationslokalerne er der på endevæggen markeret en meget stor og høj bue, hvor vi gerne vil have en eller anden form for udsmykning. Udsmykningen må gerne bryde buens rammer og må gerne hænge sammen med evt. kunst på gulvet/i rummet umiddelbart foran væggen.
Det kan være maleri, skulptur, relief, vægtæppe, uro eller noget helt sjette, som vi ikke selv har fantasi til at forestille os!

Opgave 3: Udendørs udsmykning
Vi ønsker en kunstnerisk udsmykning, der i overført forstand "sammenbinder" bygning 2 og 3 ud for indgangen ved den blå pil på tegningen ovenfor. Dvs. giver det indtryk, at bygningerne så at sige indholdsmæssigt hører sammen. Udsmykningen kan indeholde en overdækning, men det er ikke en betingelse.
Udsmykningen må ikke gå ud over de eksisterende p-pladser.

Regler for konkurrencen
Alle er velkomne til at komme og kigge på lokaliteterne, måle op og tage billeder eller hvad man nu har behov for at kunne lave et forslag (henvendelse sker til Inge Madsen på tlf. 87 46 45 30).
Den 4. nov. kl. 15.00 vil der ved skoleleder Torben Dreier være en uddybning af konkurrencens 3 opgaver og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Mødested er FO-Aarhus, Frederiksgade 78 C.
Forslagene skal sendes til FO-Aarhus, att. Torben Dreier, Frederiksgade 78C, 8000 Århus C og de skal være os inden den 1. april 2010. Vi beder kun om skitser/tegninger/modeller inkl. et prisoverslag og altså ikke færdigt materiale.
Et lille udvalg med kulturrådmand Jacob Bundsgaard Johansen i spidsen vil i løbet af april og maj 2010 kigge på forslagene og udvælge det eller de mest spændende af dem.
Der er en præmiesum på 50.000 kr. til det mest spændende forslag eller til deling mellem flere forslag, hvis udvalget vælger flere vindere.
Præmien/præmierne vil blive overrakt af rådmand Jacob Bundsgaard Johansen i løbet af juni 2010.
FO-byens bestyrelse ("Fonden Ryesgade7") vil efterfølgende beslutte om vinderidéerne skal realiseres.