Uge 41 (11.-17. okt.)

KulturNat Århus: Info- og salgssted for KulturNat Århus. Man vil i ugerne op til kunne opleve små smagsprøver på arrangementer, der løber af stablen den 15. okt.

Pladsen foran Idébutikken bruges til at skabe debat i byrummet. Tema: Kulturen i Århus - hvad skal vi med den? Hvor er vi på vej hen? Hvad betyder kulturen for byen? Støtter vi den nok?
Århusianere, der har en mening og/eller en vision for byen, inviteres til at debattere og mikrofonen er måske også åben i et bestemt tidsrum, så alle borgere fik mulighed for at sige deres mening.